𝐆𝐎𝐕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐎𝐃𝐘


Sri.D.Vasudeva Kamath
PresidentM. Padmanabha Pai
Vice PresidentM. Ranganath Bhat
Hon. SecretaryM. Vaman Kamath
TreasurerJagannath Kamath
Alt. TreasurerK Suresh Kamath
Joint SecretaryT Gopalkrishna Shenoy
Joint SecretaryK Sudhakar Pai
MemberBasti Purushotham Shenoy
MemberK Shivanand Shenoy
MemberM Naresh Shenoy
MemberRaghavendra Kudva
MemberSri. Yogesh R Kamath
MemberSri. Gopalakrishna Bhat K
Member